The Sustainable Development Goals er FN’s fælles mål om at udryde fattigdom, beskytte planeten og sikre at alle verdenens beboer får en tilværelse med fred og fordragelighed.

Som NGO forsøger vi at bidrage til til FN’s fælles mål via vores arbejde og vi vil gerne give jer muligheden for at se en mere detaljeret beskrivelse af dem. Se Dem Her