Om OFUSS

Den overordnede mission for organisationen er:

At udvikle og fremme metoder til at hjælpe de lokale institutioner i Somalia og den somaliske diaspora i udlandet, til at forstå og værdsætte deres rolle i menneskelig udvikling og spørgsmålet i forbindelse med den somaliske stat derved lægger et stærkt fundament baseret på god regeringsførelse, bekæmpelse af korruptionen og indførelse af gennemsigtigheden inden for regerings institutioner for de nuværende og kommende generationer.

Det overordnede mål for organisationen er:

At bidrage til at styrke den sociale samhørighed mellem somalisk samfund i hele verden med henblik på at fred og udvikling forekommer i Somalia og dets folk for nu og i fremtiden.

I realiseringen af ​​dens mission, mål og i overensstemmelse med sit mandat har organisationen følgende hovedmål:

– At styrke de lokale institutioner til bedre at varetage deres roller i fred og udvikling.

– At opbygge kapaciteten af målgrupper

– At udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og sikrer, at enkeltpersoner og organisationer er kvalificeret til at håndtere konflikter på en fornuftig måde.